Foto: Mikael Bech

Silkeborg Sti- og Sporbyggerlaug indbyder til en hyggelig sporbyggerdag i Nordskoven. Det er i morgen den 16. september og temaet bliver at vedligeholde og reparere sektioner, som har været udsat på grund af dårligt vejr og meget trafik på sporet.

”Kæberasleren” på det blå spor i Nordskoven trænger til en kærlig hånd. Derfor inviterer de lokale sporbyggere, Silkeborg Sti- og Sporbyggerlaug til en sjov, lærerig og hyggelig dag i skoven. Fokus bliver at lægge nyt stabilgrus de steder, der er særligt udsat. Dog er adgangen til ”Kæberasleren” svær tilgængelig med en minilæsser. Så hvis det ikke lykkes, har sporboss, Gustav Knorr Jensen en plan B:
”Skoven er stadig våd og ikke så tilgængelig. Derfor har vi lavet en plan B, hvis vi ikke kan få minilæsseren med op til ”Kæberasleren”. Længere nede ad sporet, mod Sejs-sløjfen, trænger det nemlig også til noget vedligeholdelse og her har vi nemmere ved at komme til,” fortæller han og fortsætter:
”Vi skal helt sikkert nok finde noget at lave. Meget regn kombineret med trafik på sporene har gjort, at flere steder trænger til en kærlig hånd. Det vigtigste er dog, at vi hygger os med det. Rigtig mange kommer for at få en god oplevelse med at bygge spor, snakke, grine og hygge med lidt mad og drikke. Og det er en stor del af det,” siger Gustav Knorr Jensen.

Silkeborg Sti- og Sporbyggerlaug forventer, at der kommer mellem 15-20 frivillige i morgen. På de store sporbyggerdage kan der være helt op til 30 frivillige sporbyggere i skoven.

Her bygges der på sporbyggerdagen i morgen med hhv. en plan A og en plan B.

Store sten hjælper med vedligeholdelse

Det er meget forskelligt, hvordan det lokale sporbyggerlaug normalvis vedligeholder sporene. Det afhænger meget af, hvor meget folk har kørt på sporene og hvilke passager, der er særligt udsatte. Men særligt nedkørsler bliver nemt slidte på grund af den hurtige fart og de hårde opbremsninger. Men Silkeborg Sti- og Sporbyggerlaug har nu fået lov af Naturstyrelsen til at lægge sten som fundament:

”Det gør en betydelig forskel, at vi kan bruge store sten. Det så vi allerede på Devils Drop under licensløbet i august måned. Trods en masse hård kørsel under løbet, står det intakt og det er helt klart stenene, der har været en af løsningerne på det. Tidligere har vi anlagt granrafter til at holde på underlaget, men de rådner og så kræver det en masse vedligeholdelse,” udtaler sporbossen.

Lærer noget nyt hver gang

Store mængder regnvand gør det ligeledes mere besværligt at anlægge store granrafter på sporene. Og ikke kun det, at der skal tages højde for at træet rådner, så skal der også beregnes i hvilken retningen regnvandet løber og hvor det ender. Det kan betyde, at der skal graves drænrør og bygges, sådan, at vandløb kan rende frit under eller ved siden af sporet. Den megen viden om funderingen, dræn og vedligehold af spor er kommet efterhånden som flere spor er bygget og flere frivillige har støttet op om projektet:

”Nordskoven har været en slags læreplads for os. I denne skov er der forskellige jordbundsforhold, træsorter og meget andet, vi skal tage højde for. Og nogle sektioner i Nordskoven er bedre bygget end andre. Men stille og roligt får vi det op på et fornuftigt niveau, efterhånden som vi lærer af hinanden og andre. Der er også nogle stykker, der har været på sporbyggerkursus i Slettestrand i sommer og det er min overbevisning, at disse kurser er kommet for at blive, da interessen for dem bliver større,” udtaler Gustav Knorr Jensen.

 

Alle, nye som garvede, der har interesse i at deltage i sporbyggerdagen i morgen mødes kl. 9 på P-pladsen ved Sejs Hundeskov.