Af Liselotte Nis-Hanssen, Turistchef i VisitSilkeborg

VisitSilkeborg har et mål om at udbrede kendskabet til Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad. Vi har netop fået lavet en potentiale- og kendskabsanalyse, og 2% af de adspurgte vidste, at det er Silkeborg, der arbejder med titlen som Danmarks Outdoor Hovedstad. Så der er en klar opgave, som vi er i fuld gang med. Noget af det, som skal være med til at forme området efter vores strategi er MTB.

Siden 2015 har vi i VisitSilkeborg været engageret i partnerskabet MTB Søhøjlandet på tværs af Skanderborg og Silkeborg Kommune. I partnerskabet har vi de sidste par år fået kommunal og national investering til sporbyggeri og dermed til Silkeborg Sti- og Sporbyggerlaug – sporbyggerne – de virkelige helte i MTB-udviklingen. Interessen for MTB er fortsat stigende, og sporbygningen og frivillighedsvilkåret er en meget vigtig brik i udviklingen af den rekreative infrastruktur. Der er stadigvæk ikke mange, som udbyder kommercielle MTB-produkter. De få, som gør, begynder at mærke en stigende efterspørgsel. De sidste år har det været en balance i at begynde at udbyde MTB-oplevelser kommercielt, samtidig med at sporbyggeriet ikke hele tiden har haft gode vilkår. Så vi var af hensyn til de mange bundlinjer i partnerskabet lidt senere til at markedsføre MTB kommercielt.

Ved at forme visionen om Danmarks Outdoor hovedstad har vi i VisitSilkeborg reelt fået flere bundlinjer omkring MTB. Tilbage i 2015 var det turismepotentialet alene, som drev os, men i dag, hvor vi skal have en hel by til at leve som en outdoor hovedstad, så er MTB-spor og -faciliteter en vej til en by og et område, der lever aktivt i naturen.

Kigger vi på det med rene turisme-briller, så er Danmarks Outdoor Hovedstad en måde at tiltrække forbrugende gæster til området. Og turismen lykkes først, når vi får bundet naturen og byen bedre sammen. I dag er der mange naturbrugere – og MTB-gæster, som benytter skovene omkring Silkeborg, men kører hjem igen uden at lægge en krone. Vi skal blive bedre til at vise de tilbud byen har og udvikle flere services, som er interessante for MTB-gæsterne. Så skal det nok komme.

Om VisitSilkeborg
VisitSilkeborg er en turismeudviklingsorganisation med følgende vision: Silkeborg Søhøjlandet – Danmarks Outdoor Hovedstad og vores mission er følgende: VisitSilkeborg udvikler og synliggør Silkeborg Søhøjlandet som destination. Målet er at gå forrest i at forankre brandet/visionen, at øge kendskabet til Danmarks Outdoor Hovedstad og, i samarbejde med erhvervslivet, at tiltrække flest mulige gæster.