Foto: Mikael Bech

Klumme: skrevet af Max Roed Mikkelsen

Som mountainbiker er det en meget spændende tid, vi lever i. Store tiltag står i kø for at blive til virkelighed og skovene får besøg af stadigt flere på brede dæk, der vil ud og nyde naturen.

Men hvad betyder det egentlig for en lokal mountainbikeklub med stolte rødder tilbage til de tidlige dage i sporten? Og hvad betyder svaret for jer andre?

Vi har i Mountainbikeklub-Silkeborg en lang historik i Søhøjlandet gennem efterhånden mange år. Vores oprindelse går langt tilbage, og især i det sportslige miljø har vi dybe rødder. Vi har været med tilbage i den tid, hvor Europamesterskaberne blev afviklet i Silkeborg, og har sidenhen afviklet mange både nationale og internationale løb. Kort sagt har det sportslige fyldt rigtig meget for os. Klubbens fokus har også, for en stor dels vedkommende, været rettet mod lige netop det at være med til at tegne sporten aktivt og udvikle gode ryttere, der kunne køre med i de store løb.

Vi har også været med til at skabe det tidlige fundament for den stærke sporbyggerkultur, som er skudt frem i Silkeborg. Og vi har været nogle af de første, der stod med skovlene fremme og skabte nye muligheder på brede dæk i skovene.

Sidste efterår gennemgik vi en strategiproces for at få lidt mere horisont på det arbejde, vi går og gør i klubben. Vi havde ret godt styr på det at afvikle træning og at udvikle ryttere, der kunne begå sig på den nationale scene. Men vi ønskede at få en lidt tydeligere retning på vores fremtidige indsats.

Den proces har medført, at vi har defineret et sæt værdier, som vi er blevet enige om toner vores arbejde i den kommende tid. De værdier er Frivillighed, Fællesskab og Udvikling. Men hvad har det egentlig med Silkeborg Unlimited og Danmarks Outdoor Hovedstad at gøre?

Det korte svar er, at med de medvinde der blæser i dag, skal vi udvikle os. Ikke kun som ryttere på det sportslige plan, men i særdeleshed som klub. Fordi den scene, vi bevæger os på, er i bevægelse.

Med mountainbikesportens udvikling er vi blevet tvunget til at revurdere os selv og vores engagement for at tilpasse os de ændringer, som er sket de seneste år – både i sporten men også politisk.

Vi kunne godt have valgt en passiv attitude, sat os tilbage og ventet på, at støvet havde lagt sig og bare holdt fast i det, vi var gode til. Men vi ønskede at være med til at tone de store og spændende tiltag, der lige nu præger udviklingen i området indenfor mountainbiking. Men ikke kun i retning af de store tiltag, ønskede vi en stillingtagen; dem der udøver sporten har også udviklet sig. Mange flere er kommet til og nye måder at køre på mountainbike er også opstået. Det ønskede vi at favne, så derfor var vi nødt til at flytte os.

Men det siger jo stadig ikke noget om Silkeborg Unlimited og Danmarks Outdoor Hovedstad, eller hvad? For os handler det rigtig meget om at være med i fronten af feltet nu, hvor der er opstået medvind på singletracket. Vores sport er lige nu en vigtig brik i at udvikle Søhøjlandet, som en spændende og oplevelsesrig destination på brede dæk. Det arbejde vil vi rigtige gerne være med til at tone for at skabe den bedste og mest inspirerende destination, der kan tænkes, når man ankommer på brede dæk.

Vi vil også gerne indrømme, at vi også gør det delvist af selviske grunde. Det kommer jo ikke kun turisterne til gode, at der er fede spor at køre på og at tilgængeligheden i vores skove er øget markant. Det kommer først og fremmest os lokale til gode. Os der er her til dagligt, som hver dag nemt kan komme omkring i skovene og nyde, at vi har Danmarks fedeste hjemmebane, hvad angår cykling på brede dæk.

Vi indgår som klub i det store mountainbikefællesskab, der i disse år vokser støt. Derfor skal vi udnytte den ekspertise, vi har opbygget, som aktive udøvere af sporten til at skabe endnu flere gode tilbud til dem, der kommer udefra. Det skal være nemt at komme til området og komme ud i naturen. Vi skal formidle de fedeste og flotteste steder at køre og formidle det, der, hvor de besøgende lander. Vi har et helt unikt område her i Søhøjlandet, som flere skal have mulighed for at nyde og det medansvar tager vi gerne på os.

Hvad gør vi så konkret for at sætte handling bag alle de fine ord. Klubbens frivillige bi-jobber for det første i stort tal som sporbyggere og er dermed aktive helt i front for at skabe nye muligheder i skovene. Vi sidder med i arbejdet omkring den nye Bikepark, samt giver input til Kommunen omkring de nye hotspots i naturen, hvor man kan tilgå sporene. Desuden er vi aktive meddesignere i processen omkring det bynære trailcenter, som kommer til at ligge tæt på vandrehjemmet. Vi har indgået partnerskab med DGI og GL. Rye MTB om mountainbikefestivalen, som afholdes i maj hvert år på Sletten. Ligeledes er vi aktive spillere overfor Naturstyrelsen og deltager løbende i drøftelser omkring, hvilke muligheder, vi som udøvere har behov for i skovene. På det sportslige plan er vi aktive indenfor stort set alle de løbsserier, der er på tværs af regionen og landet, for også her at skabe nogle unikke oplevelser for besøgende til det her fantastiske sted.

Så kort sagt forsøger vi at sætte handling bag værdierne; Frivillighed, Fællesskab og Udvikling ved at være aktive medskabere af den transformation, som området gennemgår. For når der pludselig opstår medvind på singletracket, er det om at træde i pedalerne, så der virkelig kommer fart i tingene.