Skrevet af: Erik Skovgaard Knudsen, Formand i Silkeborg Sti- og Sporbyggerlaug.

I Silkeborg Sti- og Sporbyggerlaug plejer vi at sige, at vi kører på skulderklap. Men vi motiveres også af at mærke, at vi bliver bedre til det, vi laver. Derudover er kommunens og den brede offentligheds anerkendelse og opbakning til vores projekt og arbejde helt essentiel for at opnå et langsigtet engagement og en bæredygtig fremtid for udvikling af mountainbikespor og andre aktiviteter. Her er 4 ting, som vi er lykkes med bag linjerne, men som er med til at motivere os, når vi ligger i skoven og graver.

 1. Vi deler vores passion og løfter hinandens dagsordener
  Det er ikke sjovt at sidde på en hest, der bliver forskrækket, eller føle sig i fare. Derfor sætter vi os sammen og lytter til hinandens oplevelser og deler vores opfattelse af, hvad der er en god oplevelse i skoven. Denne viden bruger vi, når vi planlægger spor og stier. Når vi mener, vi har en løsning, dobbelttjekker vi med hinanden. På den måde har vi indtil videre fået 12 kilometer nye MTB-spor i Vesterskoven, samtidig med, at hesteryttere får bedre oplevelser på ridestierne og gående skovgæster bliver glade, fordi de møder glade mountainbikere, hvor der er gode oversigtsforhold og tid til at hilse.
 2. Når vi løber ind i en blindgyde, finder vi en endnu bedre løsning
  Vi har aldrig kunne offentliggøre en samlet plan for sporet i Vesterskoven ganske enkelt fordi, den hele tiden ændrer sig. Dialog med andre brugere, hensyn til natur og kulturarv, planlægning af præcise forløb, der sikrer sporenes holdbarhed og bæredygtighed – alt sammen har det ført til, at vi i første omgang har sprunget sektioner over, søgt særlige tilladelser og dispensationer og omprioriteret. Det fantastiske er, at det i hvert eneste tilfælde har ført til bedre løsninger, end vi havde troet muligt. Naturstyrelsen har vist os nye områder og vi har fået tid til at rekognoscere og finde perlerne. Blandt andet kommer vi helt tæt på nogle af Vesterskovens 200 år gamle Douglas-graner på ”Pensioniststien” og kravler 1 km og 80 højdemeter op fra Mindestenen til Kongshusmarken, på ”Optur”, gennem stort set alle de typer af skov, Silkeborg kan byde på. Begge dele er ændringer i forhold til den oprindelige plan, affødt af begrænsninger og bindinger i form af kultur- og naturinteresser. Men løsningerne er blevet bedre, end vi turde drømme om.
 3. Vi deler historien
  I 2017 blev det hidtil mest omfattende kompleks af marksystemer fra bronzealderen fundet i Vesterskoven, hvor vi etablerer MTB-spor. Gennem en tæt dialog med Museum Silkeborg, undersøger vi området og planlægger nøje sporforløbet så området bliver tilgængeligt og historien kan formidles.
  Museum Silkeborgs åbne og konstruktive tilgang til at muliggøre etableringen af MTB-spor, har været en gave og vi er stolte over og glade for, at vi sammen kan tilføje endnu et lag til områdes historie. Tænk hvis fremtidens arkæologer om 2000 år finder vores spor og får sig et godt grin over hvordan fortidens mennesker legede i skoven…
 4. Vi har fået helt nye muligheder
  Med etableringen af sporene opdager vi nye områder i vores skove og skaber nye oplevelser. Vi har fået mulighed for at komme i skovområder som tidligere var uinteressante eller utilgængelige. Vores skove er varierede – fra flotte søjlehaller med bøg og eg, over vilde vådområder med krat – til tætte, mørke granbevoksninger. Vild natur er en vild oplevelse og vi ser frem til hvordan Vesterskoven vil udvikle sig, når den i fremtiden overgår til ”urørt skov”. Vi tror på, at det vil give nye og endnu bedre oplevelser.